OpenAL

Biblioteka dźwięków o otwartym kodzie źródłowym dla Windows